خرید هواکش در تبریز

دسامبر 18, 2016

هواکش های صنعتی در تبریز

هواکش صنعتی در تبریز هواکش سانتریفوژ معمولا در مراکز صنعتی و بیمارستانی به سیستم تهویه ای با فشار بالا و قابلیت جابجایی هوا در حجم زیاد نیاز داریم […]