هواکش سقفی

هواکش سانتریفوژ
دسامبر 29, 2016
جت فن تونلی
دسامبر 29, 2016

هواکش سقفی

هواکش سقفی

هواکش سقفی با پروانه فوروارد و بکوارد .  ساخت با ورق گالوانیزه